Energetische belemmerende familiepatronen zichtbaar maken 

Binnen de contextuele (gezins) psychotherapie bestaat het idee dat problemen in de ontwikkeling van de mens individueel en binnen al zijn relaties, voortkomen uit patronen die door de generaties heen zijn ontstaan en doorgegeven. Deze patronen kunnen te maken hebben met feitelijkheden, biologische oorzaken, communicatievormen en psyche. En met ethische zaken. Deze zijn in de dynamiek van menselijke relaties zo belangrijk dat zij diepgaand beschouwd moeten worden ten einde relaties met zichzelf en de ander of anderen te herstellen.


Een middel daartoe is een orienterend gesprek en het gezamenlijk maken van een genogram.  Een genogram kan beschouwd worden als een plattegrond waarin families door de generaties heen opgetekend worden, waarin feitelijkheden, gezinscommunicatie-patronen, en opvoedingsvorm die in het gezin van herkomst gebruikt werd, genoteerd worden. De contextuele therapeut stelt vragen op een specifieke wijze waardoor de client aangespoord wordt om in en door de generaties van de familie te kijken en evt. onderzoek daarin te doen. Zowel daadwerkelijk als in stilte-sessies. Omdat de cliënt heel actief bezig is worden antwoorden op vragen vaak zelf gevonden. Er kan gemakkelijk tot heling van het individu en de familie worden gekomen door tips op te volgen die de contextuele therapeut kan geven.  Deze methode werkt niet alleen helend voor een persoon maar is zeker ook preventief voor de kinderen die  hierna nog in de familie worden geboren. Dit werkt vele generaties door.


Door deze therapievorm aan te bieden,  kan heel kortdurend zijn,  meen ik een bijdrage te kunnen leveren voor het welzijn van  huidige en komende generaties. Omdat er hierna zoveel als mogelijk, gezonde opvoedings- en communicatievormen en psychisch welzijn aan kinderen wordt aangeboden in het gezin.


Als energetisch therapeut is mij bekend dat het voorgaande natuurlijk ook op energetisch nivo gevolgen heeft voor de mens en zijn omgeving. Vandaar dat ik het energetisch belemmerende patronen noem.

·       Wil jij  emoties zoals angst, woede, verdriet, schuldgevoel, jaloezie en onmacht kwijt?

·       Weet jij niet hoe die los te laten?

·       Wil jij de relatie met jezelf, je partner, je kind en of anderen veranderen?

·       Wil jij je bevrijden van complexe systemen die je gedrag bepalen?

·       Wil jij dat jouw kinderen en hun kinderen kunnen leven zoals ze in essentie zijn?Dan is dit mogelijk de vorm waarmee ik je kan helpen om tot een gezonde psychische en spirituele ontwikkeling te komen. Het maakt jou gelukkiger, je gaat een lichter leven leiden en wordt een plezieriger mens in de omgang. Bovendien wordt je een lichtend voorbeeld voor anderen.