Anna

Gedurende de jaren is zoveel in mij ontwaakt, vele transformaties heb ik doorgemaakt. Wie ik NU ben is ontstaan. Ik heb heel veel levens- en werkervaringen op medisch, psycho-sociaal psychiatrisch en spiritueel gebied. De rode draad in mijn leven is mijn niet-aflatende interesse in de ont-wikkeling van wie ik ben en de ander. Leven bestaat voor mij uit worden wie wij in essentie zijn. Voor wie daarin geinteresseerd is schets ik portretjes van mijn leven die  in mijn celgeheugen gegrifd staan. 

Klik hier voor meer informatie...